NCS

  - ľavý výber

  - pravý výber

f 5    - vymaž farby
MIEŠANIE FARIEB V PREDAJNI